Marlink Executive Search
 

Executive Search

Beschikt u over de juiste mensen qua cultural fit, mentaliteit en drive om de door u gestelde korte en lange termijn doelen te bereiken? 

Gaat u uw bedrijfsdoelstellingen voor 2018 realiseren? Welke mensen in uw organisatie zijn daarbij sleutelfiguren? Hoe overtuigd bent u van hun performance? Hoe stelt u zeker dat uw top-performers bij u blijven? En hoe waarborgt u de aanname van de juiste mensen qua persoonlijkheid en cultuur?

Bij de start van een opdracht kijken wij altijd eerst naar de organisatiecontext; wat is de cultuur, complexiteit, organisatiefase en wat zijn de doelstellingen; waar gaat de organisatie naartoe en welk type persoon past daarbij.
 
Vanuit daar matchen we kandidaten die hier op aansluiten. We analyseren de primaire drijfveren, persoonlijkheid en competenties door de inzet van een mix van selectietools en methodes. 
 
 
 
 
 
 
Onze focus ligt op de bemiddeling in directie en management posities en de eerste laag daaronder. 
 
Opdrachtgevers zijn primair kleinere en middelgrote groeibedrijven, inclusief private equity deelnemingen, scale-ups en familiebdrijven. Wij richten ons daarbij bewust niet op een enkele sector. Daarmee bewaken we het behoud van een breed blikveld dat ons in staat stelt op een non-conformistische wijze te denken, handelen en adviseren. Ons proces dat is ingericht op het matchen van het 'DNA' van kandidaat en organisatie, sluit hier nauw op aan. 
 
Wij werken resultaatgericht en intuïtief, zijn kritisch, transparant en direct in onze communicatie. Spreekt die aanpak u aan, neem dan contact op om te bespreken hoe wij u van dienst kunnen zijn.