Marlink Executive Search
 

Executive Search is maatwerk. Ieder bemiddelingsproces is anders en vraagt om een unieke en specifieke banadering. Bepalende factoren voor het succes zijn daarbij de mate van commitment, transparantie, zorvuldigheid en doortastendheid. En daarnaast voortdurende alertheid op mogelijke afbreukrisico's en het tijdig mitigeren hiervan.

Het adviseren en begeleiden van een executive search proces is een multidisciplinaire activiteit. Het heeft elementen van verkoop en projectmanagement maar ook van inkoop, communicatie en advies. Kernwoorden in de aanpak van van Marlink zijn hierbij grondigheid, pragmatisme, creativiteit, integriteit, perfectionisme en enthousiasme. 

Marlink kijkt verder dan enkel de gestelde vacature. Bij de start van een opdracht wordt door middel van meerdere gesprekken een beeld gevormd van de situatie, de aard van de organisatie en in welke fase deze zicht bevindt. 

 

Daarnaast wordt gekeken naar de cultuur, strategie, de doelstellingen en hoe dit zich vervolgens vertaalt naar van de human capital behoefte, veelal met behulp van Management Drives als instrument.

Vervolgens wordt een uitgeebreid functieprofiel opgesteld dat dient als leidraad voor de opdracht en als propositie document voor kandidaten. Marlink begeleidt het gehele proces van het identificeren van kandidaten en voeren van interviews, tot het coördineren van gespreksrondes, het plannen van evaluatiemomenten, bewaken van tijdslijnen en het uiteindelijk in goede banen leiden van het proces van contracteren. Wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en zorgvuldigheid zijn daarbij essentieel. 

Posities waar Marlink zich primair op richt zijn die van CEO, CFO, CCO, CTO en COO en het management en/of senior individueel specialisten die aan C-level posities rapporteren.