Marlink Executive Search
 

Interim Management is een veel gekozen oplossing in situaties die vragen om tijdelijke inzet van expertise, capaciteit of beiden. Dit kan tactisch wenselijk zijn om bijvoorbeeld een leidinggevende van een nieuw ontstane afdeling als kwartiermaker op interim basis aan te stellen alvorens gericht te gaan zoeken naar een passende vaste kracht. 

Ook is interim inzet zinvol in situaties die onverwachte capaciteit vereisen, er na overname of integratie versneld moet worden ingespeeld op het leiding geven aan een team of het managen van een complex project. Ofwel er is simpelweg sprake van de tijdelijke vervanging van een vaste kracht in geval van plotseling vertrek of ziekte. 

Marlink beschikt over een uitgebreid netwerk van zelfstandig gevestigde (ZZP) Interim Managers in de disciplines General, Finance, Marketing, Procurement en HR Management. 

 

 

Dit netwerk en de expertise op het vlak van interim bemiddeling, inclusief de juridische, contractuele en financiële implicaties, heeft Mark opgebouwd vanuit zijn eerdere op interim bemiddeling gerichte management en consultancy posities.

De procesgang van interim bemiddeling is op zich eenvoudig en kent korte tijdslijnen. Doorgaans kan op basis van een enkel intakegesprek direct worden gestart met het identificeren van geschikte en beschikbare interim kandidaten. Bij beschikbaarheid kan vrijwel direct worden overgegaan tot een introductie en kan binnen enkele dagen een aantal interim kandidaten worden gesproken door de opdrachtgever. 

Na een positieve conclusie door de opdrachtgever kan worden overgegaan tot het opstellen van het contract en kan de betreffende kandidaat soms de volgende dag al beginnen met de opdracht.